fagbrev

Fagbrev i salgsfaget

Fagbrev i salgsfaget

Kurset passer for deg som ønsker fagbrev og som har praktisk erfaring fra arbeid innen salg/markedsføring.

Chr. Thams ressurs tilbyr et komprimert kurs som skal forberede deltagerne til å gå opp til en tverrfaglig eksamen. Bestått eksamen er en forutsetning for å gå opp til fagprøven.

Krav: Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter, muntlig og skriftlig, på minimum B1-nivå 

Omfang og gjennomføring
Kurset har et omfang på ca. 100 timer. Undervisninga blir gitt som videokonferanseundervisning en kveld pr. uke. Deltagerne kan selv velge om de ønsker å følge forelesningene ved Orkdal vgs eller hjemme på egen pc. Undervisningen tar for seg sentrale kompetansemål i programfagene. mot slutten av kursperioden er det lagt opp til eksamensforberedende undervisning, inkludert løsning og gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver.

 

Faglig innhold
Du lærer om kundebehandling, salg og markedsføring av produkter, og blir i stand til å håndtere endringer og sikre lønnsom drift av virksomheter;

  • Lønnsomhetsvurderinger
  • Prisfastsettelse og innkjøp
  • Regelverk for internkontroll
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Bruk av IKT-systemer
  • Penge- og dokumentbehandling
  • Klage- og reklamasjonsbehandling
  • Vurdering av salg
  • Markedsføringsaktiviteter

Eksamen og fagbrev
Eksamen er en tverrfaglig prøve.
Når eksamen er bestått, kan deltagerne melde seg opp til den endelige fagprøven dersom praksiskravet på 5år/60mnd er innfridd.

Pris og finansiering
For deltagere over 25 år, som har minimum 3 år/36mnd relevant praksis og som ikke har gjennomført videregående utdanning tidligere, er kurset gratis. For øvrige deltagere vil kurset koste kr. 18000,- + utgifter til lærebøker.

Alle må betale ett eksamensgebyr på ca kr. 1500,-.

Informasjon og påmelding
Dersom du er interessert i et slikt kurs og ønsker mer informasjon send en epost til post%hamsressurs.no

Påmelding via vår hjemmeside

 

Logo TF