fagbrev

Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider

 Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider
Trives du med å jobbe med barn og unge?
Har du erfaring fra barnehager, barneparker, skoler, fritidsordninger, men mangler formell kompetanse?
Da kan fagbrev for barne- og ungdomsarbeider være det rette valget for deg.

Chr. Thams ressurs tilbyr et komprimert kurs som skal forberede deltagerne til å gå opp til en tverrfaglig eksamen som bygger på læreplanen for VG1, VG2 og VG3. Bestått eksamen er en forutsetning for å gå opp til fagprøven.

Omfang og gjennomføring
Kurset har et omfang på ca. 100 timer og arrangeres en kveld pr. uke ved Orkdal vgs. Undervisningen tar for seg sentrale kompetansemål i programfagene. Mot slutten av kursperioden er det lagt opp til eksamensforberedende undervisning, inkludert løsning og gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver.

Kursperiode: September til juni

Krav: Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter, muntlig og skriftlig, på minimum B1-nivå

Faglig innhold
Sentrale arbeidsområder for en barne- og ungdomsarbeider:

  • planlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter for barn og unge
  • tilrettelegging av lek og fysisk aktivitet med utg.pkt. i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon
  • kommunikasjon med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, livssituasjon og sosial status
  • samarbeid med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere
  • grensesetting, konfliktløsning og å være en tydelig voksenmodell

Eksamen og fagbrev
Eksamen er en tverrfaglig teoretisk prøve som avholdes til våren
Når eksamen er bestått, kan deltagerne melde seg opp til den endelige fagprøven dersom praksiskravet på 5 år er innfridd.

Pris og finansiering
For deltagere over 25 år, som har minimum 3 års relevant praksis og som ikke har gjennomført videregående utdanning tidligere, er kurset gratis (se egen informasjon om voksenrett) For øvrige deltagere vil kurset koste kr. 18000,- pluss læremateriell og et eksamensgebyr på ca. kr. 1 500,-

 

Informasjon og påmelding
Dersom du er interessert i et slikt kurs og ønsker mer informasjon send en epost til post%thamsressurs.no 

Logo TF