fagbrev

Fagbrev som helsefagarbeider

Fagbrev som helsefagarbeider
Har du praksis fra helsesektoren, men mangler formell utdanning?
Hvorfor ikke ta fagbrev som helsefagarbeider?
Et fagbrev gir trygghet!

Chr. Thams ressurs tilbyr et komprimert kurs som skal forberede deltagerne til å gå opp til en tverrfaglig eksamen som bygger på lærelanene fra vg1, vg2 og vg3. Bestått eksamen er en forutsetning for å få gå opp til fagprøven.

Omfang og gjennomføring
Kurset har et omfang på ca. 100 timer og arrangeres en kveld pr. uke ved Orkdal vgs. Undervisninga tar for seg sentrale kompetansemål i programfagene. Mot slutten av kursperioden er det lagt opp til eksamensforberedende undervisning, inkludert løsning og gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver.

Kursperiode: September til juni

Krav: Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter, muntlig og skriftlig, på minimum B1-nivå

Faglig innhold


Helsefremmende arbeid:

  • Faget handler om profesjonell helsehjelp inne pleie og omsorg
  • Grunnleggende sykepleie, praktiske hygienetiltak og forebygging av smitte
  • Helse, miljø og sikkerhet og forebygging av belastningslidelser er også viktige tema

Kommunikasjon og samhandling:

  • empati, respekt, toleranse
  • kommunikasjonsteknikker, konflikthåndtering, observasjon
  • relevant regelverk om taushetsplikt og personvern.

Yrkesutøvelse:

  • Faget handler om hvordan et helhetlig menneskesyn kan ivaretas
  • Faget omfatter kravene som må stilles til god yrkesutøvelse og verdien av tverrfaglig samarbeid
  • Kunnskap om yrkesetiske retningslinjer og allmenne spilleregler står sentralt.

Eksamen og fagbrev
Eksamen er en tverrfaglig teoretisk prøve som avholdes våren. Når eksamen er bestått, kan deltagerne melde seg opp til den endelige fagprøven dersom praksiskravet på 5 år er innfridd.

Pris og finansiering
For deltagere over 25 år, som har minimum 3 års relevant praksis og som ikke har gjennomført videregående utdanning tidligere, er kurset gratis (se egen informasjon om voksenrett)
For øvrige deltagere vil kurset koste kr. 18 000,- pluss læremateriell og et eksamensgebyr på ca. kr. 1 500,-

Trenger du mer informasjon send en epost til post%thamsressurs.no

Logo TF