a flip

Industriteknologi

Fagbrevforberedende kurs i Industriteknologi kan gi inntil 24 forskjellige fagbrev, av dette kan vi ved Chr. Thams ressurs og studiesenter gi deg det teoretiske grunnlaget for følgende fag;

- Aluminiumskonstruksjonsfaget
- CNC-maskineringsfaget
- Industrimekanikerfaget
- Industrimontørfaget
- Industrirørleggerfaget
- Modellbyggerfaget
- Motormekanikerfaget
- NDT-kontrollørfaget
- Plastmekanikerfaget
- Platearbeiderfaget
- Produksjonsteknikkfaget
- Støperifaget
- Sveisefaget
- Termoplastfaget
- Verktøymakerfaget

Kurset passer for deg som trenger fagbrev, og som har praktisk erfaring fra arbeid innen industri. Chr. Thams ressurs og studiesenter tilbyr et komprimert kurs som skal forberede deltagerne til å gå opp til en tverrfaglig eksamen.
Bestått eksamen er en forutsetning for å gå opp til fagprøven. For å få melde seg opp til fagprøven må praksiskravet på 5år (60mnd) være innfridd - denne prosessen får du hjelp til.

Krav: Minoritetspråklige må ha norskferdigheter, skriftlig og muntlig, på minimum B1-nivå

Faglig innhold:

  • Helse - Miljø - Sikkerhet (HMS)
  • Produksjon
  • Reparasjon og vedlikehold
  • Dokumentasjon og kvalitet

Omfang og gjennomføring
Kurset har et omfang på ca. 120 timer. Undervisninga blir gitt via videokonferanse en kveld pr uke. Deltagerne kan selv velge om de ønsker å følge forelesningene ved Orkdal vgs, eller hjemme på egen pc. Undervisningen tar for seg sentrale kompetansemål i programfagene.
Mot slutten av kursperioden er det lagt opp til eksamensforberedende undervisning, inkludert løsning og gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver.

Pris og finansiering
Kurspris kr. 19 500,- inkl. videokonferanse og digital lærebok. De som har voksenrett vil vi hjelpe med søknadsprosessen for å få kurset dekket av fylkeskommunen.
I tillegg kommer et eksamensgebyr for hver enkelt ved oppmelding til eksamen.

Informasjon
Dersom du er interessert i dette kurset og ønsker mer informasjon send en epost til post%thamsressurs.no

 

 

Logo TF