kjemiogprosess

Fagbrevkurs i Kjemiprosess er nå fullført

01.06.2016

9 privatister i faget Kjemi og prosess har nå fullført fagbrevkurs og tar i disse dager tverrfaglig eksamen

Logo TF