klimavennligkompetanse

Klimavennlig kompetanse

Studiesenteret tilbyr ulike typer kurs under samlenavnet Klimavennlig kompetanse. Navnet spiller på at en kan følge kurset lokalt - altså en trenger ikke reise langt bort på kurs og seminar. Målgruppen for kursene er ledere, bedrifter og organisasjoner som vil bygge et godt klima for kunnskap og utvikling i egne rekker. Tilbudet skal være lokalt og gi kollegaer og team anledningen til å utvikle seg sammen.

 

Dette er kurs som er vanskelig å tilby lokalt da det er vanskelig å få tilstrekkelig antall deltagere. Så sant det er nok deltagere totalt, kan vi nå gjennomføre et kurs med bare en deltager lokalt.

 

lenke til informasjon og påmelding aktuelle kurs;

- NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

 

 

Logo TF