Sveisefaglige utdanninger

Chr. Thams ressurs er godkjent av NSF (Norsk Sveiseteknisk Forbund) for å gjennomføre sveisekoordinatorutdanning

Siden 2010 har vi uteksaminert over 190 sveisekoordinatorer. Disse kursene ble satt i gang for å hjelpe bedrifter med nødvendig godkjenning i henhold til de nye myndighetskravene i NS-EN 1090. Siden den gang har sveisefaget blitt enda mer internasjonalt, og vi må forholde oss til nye retningslinjer. Internasjonale sertifiseringsorganer for CE-merking vil sannsynligvis ikke godkjenne våre nasjonale utdanningsordninger lenger. Vi anbefaler derfor at verksteder velger de internasjonale utdanningene IWS og IWT. Chr. Thams ressurs vil prioritere disse utdanningene fremover. 

IWE - Internasjonal sveiseingeniør
Opptakskrav:
- Ingeniørfaglig Bachelor, innenfor bygg, maskin, kjemi eller lignende
- Godkjenning som kandidat, av Norsk sveiseteknisk forbund

Hvorfor bli Internasjonal sveiseingeniør?

For å:

 • tilfredsstille gjeldende kompetansekrav til ansvarlig sveisekoordinator i både landbaserte byggeprosjekter og byggeprosjekter offshore
 • tilfredsstille næringslivets behov for internasjonale sveiseingeniør
 • tilfredsstille krav i nasjonale og internasjonale standarder der det er krav om sveiseingeniør
 • tilfredsstille myndighetskrav som sveiseingeniør
 • være fagperson for bedriften som sveiseingeniør

IWT- Internasjonal sveisetekniker 
Opptakskrav:
- Fagskole med relevant fagområde
- Nasjonal sveisekoordinator nivå 3 (redusert kurspris og kursomfang)
- Godkjenning som kandidat, av Norsk sveiseteknisk forbund

Hvorfor bli Internasjonal sveisetekniker?

For å:

 • tilfredsstille gjeldende kompetansekrav til ansvarlig sveisekoordinator i både landbaserte byggeprosjekter og byggeprosjekter offshore
 • tilfredsstille næringslivets behov for internasjonale sveiseteknikere
 • tilfredsstille krav i nasjonale og internasjonale standarder der det er krav om sveisetekniker
 • tilfredsstille myndighetskrav som sveisetekniker
 • være fagperson for bedriften som sveisetekniker

 

IWS - Internasjonal sveisespesialist
Opptakskrav:
-  fagbrev (plate/sveis, industrirørlegger eller seksjonsbygger/stålkonstruksjoner)
- Godkjenning som kandidat, av Norsk sveiseteknisk forbund

Hvorfor bli sveisespesialist?

For å:

 • tilfredsstille gjeldende kompetansekrav til ansvarlig sveisekoordinator i landbaserte byggeprosjekter
 • tilfredsstille næringslivets behov for internasjonal sveisespesialist
 • tilfredsstille krav i nasjonale og internasjonale standarder der det er krav om sveisespesialist
 • tilfredsstille myndighetskrav som sveisespesialist
 • være fagperson for bedriften som sveisespesialist

 

 

Bjørnar Værnes er ansvarlig for våre sveisefaglige utdanninger.

Han er utdannet IWE (Internasjonal sveiseingeniør) og har 7 års erfaring som ansvarlig sveisekoordinator mot olje og gass-sektoren for Reinertsen AS, Orkanger.

I perioden 2011 til 2016 var han han "Chairman of Governing Board" i Norsk sveiseteknisk forbund/ANB.

Han brukes i stor grad som fagperson av næringslivet i Norge ved tolking av sveisetekniske krav i NORSOK, NS-EN 1090, NS-EN 13670, ISO 17660  m.m

Flere forbund, som Norsk sveiseteknisk Forbund, Norsk Stålforbund og Betongelementforeningen har benyttet fagkunnskap i forbindelse med opplæring og forelesninger.

I 2008 ble han fast ansatt ved Meldal videregående skole. I dag underviser Bjørnar både i Realfag og Tekniske fag ved Chr. Thams fagskole og sveisetekniske fag ved Chr. Thams ressurs.

 

 


bjova.jpg

Logo TF