strekkprove

Internasjonal sveisespesialist (IWS)

IWS - Internasjonal sveisespesialist
Opptakskrav:
- Fagbrev (plate/sveis, industrirørlegger eller seksjonsbygger/stålkonstruksjoner)

Alle deltagere må godkjennes av Norsk sveiseteknisk forbund (NSF).

Planlagt oppstart;
17.01.2019

Påmelding innen 10.01.2019

Ønsker du å bli godkjent som internasjonal sveisespesialist?

I samarbeid med det nasjonale utdanningsnettverket studiesenteret.no tilbyr kurs via videokonferanse. Det betyr at du kan følge forelesninger lokalt, fortrinnsvis fra ditt nærmeste lokale studiesenter. (Se oversikt her)

Hvorfor ta utdanning som internasjonal sveisespesialist?

For å:

 • tilfredsstille gjeldende kompetansekrav til ansvarlig sveisekoordinator i landbaserte byggeprosjekter
 • tilfredsstille gjeldende kompetansekrav til sveisekoordinator i byggeprosjekter offshore
 • tilfredsstille næringslivets behov for internasjonal  sveisespesialist
 • tilfredsstille krav i nasjonale og internasjonale standarder der det er krav om sveisespesialist
 • tilfredsstille myndighetskrav som sveisespesialist
 • være fagperson i bedriften som sveisespesialist

Kravene til sveisekoordinatorer kan finnes i flere standarder:

 • NORSOK standard M-601 - Welding and inspection of piping
 • NORSOK standard M101 - Structural steel fabrication
 • NS-EN 1090 - Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumskonstruksjoner
 • NS-EN ISO 17660 - Sveising av armering

Byggebransjen har de siste årene fått konkrete krav om å ha kvalifisert sveisekoordinator. Vær oppmerksom på at kravet til kompetansenivå på ansvarlig sveisekoordinator er forskjellig i de aktuelle utførelses-/produksjonsstandardene.
Dersom du er usikker må du gjerne ta kontakt for å få en avklaring.

Deltagere som er godkjent for opptak av Norsk Sveiseteknisk Forbund (NSF), vil etter å ha fullført IWS-utdanningen, være kvalifisert som internasjonal sveisespesialist med diplom utstedt av NSF/IIW. 

 

For deltagere med Fagbrev som opptaksgrunnlag;

Total kursavgift inkl. søknadsgebyr og diplomavgift til Norsk sveiseteknisk forbund kr. 48 000,- pr deltager

Hvorfor velge Chr. Thams ressurs?
- Vi har spesialisert oss på nettbasert undervisning. Det vil si at du kan følge forelesningene i nærheten av hjemstedet ditt. Vi anbefaler deg å følge undervisninga fra ditt nærmeste lokale studiesenter.

Påmelding skjer kun via vårt skjema her da du ved innsendelse av skjema må bekrefte at du har lest og forstått kurs og betalingsvilkår - samt legge inn en autentiseringskode for at påmelding skal bli registrert hos oss.

Søknad om godkjenning sendes direkte til NSF via denne linken. Søknadsgebyr er inkludert i kursavgiften og skal ikke betales direkte til NSF.

Gjennomføring:

 • Kurset går på dagtid mellom kl. 0830 - 1530 en dag pr. uke
 • Kurset blir lagt opp som en kombinasjon av undervisning, oppgaveløsning hjemme og et prosjektarbeid som skal leveres
 • Undervisning skjer via videokonferanse
 • Oversikt over fremdriftsplan/kursplan gjøres tilgjengelig før kursets oppstart via læringsplattformen It's Learning
 • Kurset går over ca. 6 mnd
 • Stipulert lesebelastning inkludert undervisningstid er 182 timer. Dette er i henhold til International Institute of Welding (IIW) sine retningslinjer for IWS-utdanningen
 • Kursdeltagerne må selv kjøpe de nødvendige lærebøker og standarder for bruk under kurset, og for å ha i ettertid. Informasjon gjøres tilgjengelig før kursets oppstart via læringsplattformen It's Learning.
Logo TF