strekkprove

Internasjonal sveisespesialist (IWS)

Oppstart: 09. Januar 2020

Påmelding innen: 05. Desember 2020 - skjema for påmelding finner du her

Opptakskrav IWS

 • Relevant fagbrev (plate, sveis, industrirørlegger, industrimekaniker etc.)
 • Realkompetanse (Dersom du kan dokumentere flere års sveiseerfaring, kan du være kvalifisert for opptak).
 • Alle som er kvalifisert for IWT eller IWE, er også kvalifisert for IWS

NB! Det er NSF som avgjør om den enkelte fyller opptakskriteriene. Alle deltagerne må derfor søke NSF om godkjenning. Søknadsskjema NSF finner du her.
Det er deltagerens eget ansvar å sørge for å ha godkjenningen i orden, søknad om godkjenning bør sendes senest ei uke før første undervisningsdag.

Påmelding og pris

IWS-utdanningen koster kr. 48.000,-. Dette er inkludert søknadsgebyr og diplomavgift til NSF.

Praktisk informasjon:

 • Undervisninga foregår torsdager mellom kl. 0830 - 1530 hver uke. Vi følger skoleruta med fri i høytider, sommer,høst og vinterferie.
 • Undervisninga blir lagt opp som en kombinasjon av forelesning, oppgaveløsning og prosjektarbeid.
 • Undervisning skjer via videokonferanse. Det betyr at du kan kommunisere med lærer og medstudenter på samme måte som i et fysisk klasserom. (NB! Krav til internett, pc og headsett med mikrofon).
 • Er man forhindret fra å delta, kan man se opptak av forelesningen i ettertid og likevel få registrert godkjent oppmøte.
 • Vi bruker læringsplattformen Canvas. Her vil du få tilgang til fremdriftsplan, undervisningsmateriell og annen relevant informasjon.
 • Utdanningen går over ca. 6 mnd.
 • Stipulert lesebelastning inkludert undervisningstid er 182 timer. Dette er i henhold til IIW (International Institute of Welding) sine retningslinjer for IWS-utdanning.
 • Deltagerne må selv kjøpe de nødvendige lærebøker og standarder.
 • Det er ei obligatorisk samling på Orkanger før eksamen.

 

Logo TF