Trenger du Spesiell studiekompetanse?

Ønsker du å utdanne deg til ingeniør, lege, veterinær eller arkitekt?
-eller er målet ditt å komme inn på andre studier som krever spesiell studiekompetanse?

Chr. Thams ressurs tilbyr komprimerte kurs i fagene

  • Matematikk T1
  • Matematikk R1
  • Fysikk 1

Hvert kurs er på 40 timer.

Målet er at deltagerne skal kunne gå opp til privatisteksamen.

Undervisninga vil sannsynligvis foregå på kveldstid ved Orkdal vgs

Pris kr. 8 750,- pr. fag. I tillegg kommer utgifter til lærebøker og eksamensgebyr

Vi må ha minimum 10 deltagere for å kunne sette i gang kurs i ett fag

For mer informasjon ta kontakt på tlf 72 81 18 99 eller e-post post@thamsressurs.no

Logo TF