Voksenopplæring - rett til videregående opplæring

Alle som ikke har fullført eller benyttet seg av retten til videregående opplæring som ungdom, har rett til videregående opplæring som voksne fra og med det året de fyller 25 år.

Alle voksne som, etter søknad, er tatt inn til videregående opplæring, har rett til å fullføre opplæringsløpet. Det er ingen øvre aldersgrense for å søke videregående opplæring.

NB! Når det gjelder fagbrevkurs, er slike kurs gratis for alle med voksenrett som har minst 3 års relevant praksis.

Realkompetanse
-er all formell og uformell kompetanse en voksen har i forhold til ønsket utdanning. Realkompetansen kan gi deg en kortere vei mot målet.
-Voksne som har rett til videregående opplæring, har også rett til å få vurdert sin realkompetanse, enten de søker opplæring eller ikke.
-Har du fått vurdert realkompetansen, har du også en rett til å få utstedt et kompetansebevis. Du kan enten få godkjent et helt fag, eller du kan få godkjent deler av faget. Det gis ikke graderte karakterer, bare betegnelse godkjent.

Om du søker opplæring, vil realkompetansevurderingen danne grunnlaget for å planlegge det videre opplæringsløpet ditt. Du vil dermed vite hvilke deler av faget du har fått godkjent, og hvilke deler du trenger mer opplæring i. Godkjent realkompetanse er likeverdig med bestått.

Hvordan søke
Vi ønsker at alle som vil søke om voksenopplæring, tar kontakt med oss på Chr. Thams ressurs, post%thamsressurs.no eller telefon 74 17 74 56. Vi er behjelpelig med å registrering av søknad og innsending av dokumentasjon

Søknad om voksenopplæring og realkompetansevurdering skjer på www.vigo.no

Logo TF